• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 20.00
   

Prow/Projekty

Licznik odwiedzin

Dziś 8

Wczoraj 599

W tygodniu 1427

W miesiącu 3266

Łącznie 775523

Lokomotywą po wiedzę

organizator projektu

Organizator projektu

organizator projektu

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Projekt 2018

Galeria 

Kolorowa Lokomotywa 2019

 

ARCHIWALNA WERSJA STRONY

 

Projekty

 

Z MUZYKĄ PRZEZ POKOLENIA – DOPOSAŻENIE INSTRUMENTARIUM ORKIESTRY DĘTEJ I ZORGANIZOWANIE KONCERTU KOLĘD

Projekt zrealizowany

 

 

Oś 4: Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich 

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

Numer umowy: 00148-6930-UM0540192/10 

Data umowy: 25 listopada 2010 r.

 

Tytuł projektu: 

„Z muzyką przez pokolenia – doposażenie instrumentarium orkiestry dętej i zorganizowanie Koncertu Kolęd”  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

Charakterystyka projektu 

Opis projektu: 

Projekt dotyczy wsparcia działalności orkiestry dętej poprzez jej doposażenie w brakujące instrumenty oraz zorganizowania Koncertu Kolęd w wykonaniu: orkiestr dętych z Zelowa i Buczku, zespołu wokalnego „Laudate Dominum”. 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji pokoleniowej i rozwój działalności orkiestry dętej oraz promowanie muzyków grających w niej. 

 

Wartość projektu: 

 • 31.114,00 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 17.764,22 PLN – kwota dofinansowania. 

 

Termin realizacji projektu:

listopad 2010 r. – marzec 2011 r.

  

 

NOWOROCZNE IMPRESJE - ORGANIZACJA KONCERTU NOWOROCZNEGO

 W DOMU KULTURY W ZELOWIE

Projekt zrealizowany

 

 

Oś 4: Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich 

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

Numer umowy: 00149-6930-UM540193/10 

Data umowy: 25 listopada 2010 r. 

 

 

Tytuł projektu: 

„Noworoczne impresje – organizacja koncertu Noworocznego w Domu Kultury w Zelowie” 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Charakterystyka projektu 

 

Opis projektu: 

Projekt dotyczy organizacji Koncertu Noworocznego w 2011r. Koncerty Noworoczne odbywają się w Domu Kultury od 1993 roku i stanowią lokalną tradycję rozpoczynania roku wspólnie z mieszkańcami i przyjaciółmi Gminy Zelów. Projekt stwarza możliwość rozszerzenia tego przedsięwzięcia na obszarze LGD i daje szansę zorganizowania Koncertu Noworocznego w wykonaniu światowej sławy śpiewaczki Małgorzaty Walewskiej. 

 

Cel projektu: 

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez organizację imprez kulturalnych. 

 

Wartość projektu: 

 • 25.300,00 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 17.495,76 PLN – kwota dofinansowania. 

 

Termin realizacji projektu:

listopad 2010 r. – marzec 2011 r. 

 

 

DNI ZELOWA - ORGANIZACJA KONCERTÓW MUZYCZNYCH I WYSTAW PROMUJĄCYCH LOKALNYCH TWÓRCÓW

Projekt zrealizowany

 

Oś 4: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Numer umowy: 00409-6930-UM0540199/11

Data umowy: 6 lutego 2012 r.

 

 

Tytuł projektu:

„DNI ZELOWA- organizacja koncertów muzycznych i wystaw promujących lokalnych twórców”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Charakterystyka projektu

Opis projektu:

Projekt dotyczył zorganizowania koncertów muzycznych i wystaw promujących działalność lokalnych twórców podczas DNI ZELOWA, które odbyły się 4 i 5 czerwca 2011 roku na stadionie ZKS „Włókniarz”. W ramach projektu zostały zorganizowane dwa koncerty muzyczne w wykonaniu profesjonalnych zespołów.

4 czerwca 2011 r. (sobota) odbył się koncert rockowy zespołu ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY. Koncert spełnił oczekiwania wielbicieli zespołu, gdyż  fanami Oddziału Zamkniętego są osoby w różnym wieku.

W niedzielę 5 czerwca 2011 r. odbył się koncert muzyki cygańskiej w wykonaniu zespołu DON VASYL & CYGAŃSKIE GWIAZDY, stając się muzycznym wydarzeniem wzbogacającym ofertę kulturalną DNI ZELOWA oraz wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom odbiorców o różnorodnych gustach muzycznych. Ważne było również to, że muzyka cygańska zagościła po raz pierwszy w Zelowie.

Cel projektu:

Integracja, aktywizacja oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Popularyzacja i promowanie dorobku artystycznego lokalnych twórców przez organizację cyklicznej imprezy - DNI ZELOWA 2011.

 

Wartość projektu:

 • 32 000,00 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 20.279,00 PLN – kwota dofinansowania.

Termin realizacji projektu:

maj 2011 r. – luty 2012 r.

 

 

 

ORGANIZACJA  WYSTAW I SPOTKAŃ AUTORSKICH LOKALNYCH TWÓRCÓW - MODERNIZACJA GALERII DOMU KULTURY W ZELOWIE

Projekt zrealizowany

 

Oś 4: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Numer umowy: 00621-6930-UM0540031/12

Data umowy: 30 lipca 2012 r.

 

 

Tytuł projektu:

„Organizacja wystaw i spotkań autorskich lokalnych twórców - modernizacja galerii Domu Kultury w Zelowie ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Charakterystyka projektu

Opis projektu:

Projekt dotyczył promocji lokalnych twórców poprzez modernizację galerii Domu Kultury w Zelowie. Dzięki projektowi stworzone zostały odpowiednie warunki dla rozwoju i prezentacji lokalnej twórczości artystycznej, nastąpiła intensyfikacja kontaktów między twórcami z obszaru LGD, co przyczyniło się do promocji obszaru LGD i stworzenia możliwości podejmowania podobnych działań przez inne gminy. Modernizacja galerii polegała na zakupie nowoczesnego szynowego systemu oświetlenia, stolików i krzeseł drewnianych oraz na wyrównaniu podłoża i położeniu płytek gresowych podłogowych w miejsce starej, zniszczonej wykładziny dywanowej.

Cel projektu:

Rozszerzenie promocji dorobku lokalnych twórców poprzez modernizację galerii Domu Kultury w Zelowie - stworzenie lepszych warunków do organizowania wystaw i spotkań autorskich oraz zwielokrotnienie ich liczby. Unowocześnienie galerii Domu Kultury. Intensyfikacja kontaktów między twórcami lokalnymi z obszaru LGD.

 

Wartość projektu:

 • 36.902,11 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 21.001,20 PLN – kwota dofinansowania.

Termin realizacji projektu:

marzec 2012 r. - luty 2013 r.

 

 

 

XIX LETNIE KONCERTY FESTIWALOWE – ZELÓW 2013 – ORGANIZACJA WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO WZBOGACAJĄCEGO WIZERUNEK KULTURALNY OBSZARU LGD

 

Projekt zrealizowany

 

 

 

Oś 4: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej 

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

Numer umowy: 01096-6930-UM0540066/13 

Data umowy: 8 października 2013 r.

 

Tytuł projektu: 

„XIX Letnie Koncerty Festiwalowe – Zelów 2013 – organizacja wydarzenia artystycznego wzbogacającego wizerunek kulturalny obszaru LGD”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Charakterystyka projektu

 

Opis projektu: 

Projekt dotyczył zorganizowania XIX Letnich Koncertów Festiwalowych – Zelów 2013, które stanowią piękną, lokalną tradycję rozpoczynania lata wspólnie z mieszkańcami Gminy Zelów i ich gośćmi oraz z mieszkańcami innych gmin. Ideą przedsięwzięcia jest, zgodnie z tytułem projektu, organizacja takich koncertów, które zasługują na miano wydarzenia artystycznego. Realizacja projektu umożliwiła wzbogacenie oferty kulturalnej obszaru LGD i jego efektywną promocję. Przede wszystkim jednak stworzyła społeczności lokalnej dostępność do atrakcyjnego wydarzenia kulturalnego z udziałem polskich i zagranicznych artystów.

 

W ramach projektu odbyły się trzy koncerty: 

I koncert inauguracyjny – 24 czerwca 2013 r. – „Każdemu marzy się wolność” w 150. rocznicę Powstania Styczniowego; wykonawcy: Halina Łabonarska (aktorka Teatru Polskiego w Warszawie) – recytacje, Dominik Sutowicz (solista Teatru Wielkiego w Łodzi) – śpiew, Robert Grudzień (solista Filharmonii Lubelskiej) – organy; 

II koncert – 22 lipca 2013 r. – w wykonaniu Grupy Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej/Zachodnia Afryka, prezentującej muzykę gospel, po raz pierwszy wykonywaną podczas letnich koncertów festiwalowych; 

III koncert – 9 września 2013 r. – w wykonaniu wybitnej polskiej śpiewaczki Alicji Węgorzewskiej (mezzosopran), znanej i popularnej nie tylko w kraju, ale też za granicą oraz akompaniującego jej na organach Roberta Grudnia. 

Koncerty odbyły się w Kościele M.B. Częstochowskiej w Zelowie.

  

Cel projektu: 

Zachowanie i promowanie tradycji organizowania Letnich Koncertów Festiwalowych na obszarze LGD. Organizacja wydarzenia artystycznego jako promowanie i rozszerzanie oferty kulturalnej obszaru LGD.

 

Wartość projektu: 

 • 30.769,60 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 24.002,77 PLN – kwota dofinansowania.

 

Termin realizacji projektu: 

marzec 2013 r. - październik 2013 r.

 

 

 

XX LETNIE KONCERTY FESTIWALOWE – ZELÓW 2014 – ORGANIZACJA WYDARZENIA KULTURALNEGO PROMUJĄCEGO OBSZAR LGD

 

Projekt zrealizowany

 

Oś 4: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej 

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

Numer umowy: 01699-6930-UM0540406/14 

Data umowy: 30 października 2014 r.

 

Tytuł projektu: 

„XX Letnie Koncerty Festiwalowe – Zelów 2014 – organizacja wydarzenia kulturalnego promującego obszar LGD”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Charakterystyka projektu

 

Opis projektu: 

Projekt dotyczył zrealizowania XX Letnich Koncertów Festiwalowych – Zelów 2014, które są kontynuacją wartościowej propozycji kulturalnej dla społeczności lokalnej z obszaru LGD. Jubileuszowa edycja składała się z trzech koncertów, które zostały zorganizowane zgodnie z utrwaloną tradycją i oczekiwaniami odbiorców. Głównym zamierzeniem realizatorów projektu była organizacja takich koncertów, które zasługują na miano wydarzenia kulturalnego promującego wizerunek LGD oraz stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu społeczności z obszaru LGD. 

 

XX Letnie Koncerty Festiwalowe - Zelów 2014: 

I koncert – 20 września (sobota) 2014 r. - „PODAJ RĘKĘ UKRAINIE” w wykonaniu: Georgij Agratina (fletnia Pana, sopiłka, cymbały - Ukraina); Robert Grudzień (muzyka organowa) oraz Bogusław Morka (światowej sławy tenor). 

II koncert – 7 października (wtorek) 2014 r. W koncercie „ Jan Paweł II - Papież Miłosierdzia” wystąpili: znana aktorka filmowa, teatralna Dorota Segda (recytacje); „Krakowskie Trio Stroikowe”: Marek Mleczko (obój), Roman Widaszek (klarnet), Paweł Solecki ( fagot) oraz Robert Grudzień (muzyka organowa). 

III koncert – 22 października (środa) 2014 r. 

Był to koncert poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II pod tytułem „Życie, życie czeka...” w wykonaniu Joszko Brody (śpiewak ludowy, multiinstrumentalista) oraz zespołu „Dzieci z Brodą”. 

Koncerty odbyły się w Kościele M.B. Częstochowskiej w Zelowie. Zgodnie z tradycją miały charakter otwarty a wstęp na koncerty był bezpłatny. 

 

Cel projektu: 

Promocja i wzbogacenie oferty kulturalnej obszaru LGD 

Stworzenie możliwości do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych społeczności z obszaru LGD poprzez organizację XX Letnich Koncertów Festiwalowych - Zelów 2014

 

Wartość projektu: 

 • 35.620,00 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 28.000,00 PLN – kwota dofinansowania.

 

Termin realizacji projektu: 

lipiec 2014 r. - listopad 2014 r.

Deklaracja

Patroni roku 2023

 

Aleksander Fredro


Mikołaj Kopernik


Wojciech Korfanty


Jan Matejko


Maurycy Mochnacki


Jerzy Nowosielski


Aleksandra Piłsudska


Włodzimierz Przerwa-Tetmajer


Paweł Edmund Strzelecki


Wisława Szymborska


Jadwiga Zamojska


Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego

Kontrast

Nasi Partnerzy

RODO

RODO

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg